Basic Line

Оваа линија е застапена со три типа вино: Смедеревка, Розе и Вранец во полнење од 1л. Претставуваат вина за широка конзумација