Sparkling Wine

Ние сме првата винарница во Македонија која произведе пенливо вино по класичен метод. Создавањето на пенливо вино во Сковин е долготраен процес, при кој, всушност, се врши шампанизирање на основното вино. Процес кој трае една до две години со периодично вртење на шишињата