Smederevka

Карактеристики

Суво бело вино со светложолта боја. Oсвежително, со хармоничен вкус и присуство на цветно – овошна арома.

температура на служење

8 – 12◦C

комбинација со храна