Vranec

Карактеристики

Суво црвено вино со рубин црвена боја. Умерено полно, со развиено буке, пријатна острина и арома која потсетува на црвено зрнесто овошје. Се служи на температура од 16-18 ◦C со печено свинско месо и дивеч

температура на служење

16 - 18◦C

комбинација со храна